// archives

beslutsfattare

This tag is associated with 7 posts

Tips för att snabbt skapa förtroende – 1 av 4

“Förtroende” – En serie tips för att du ska lyckas med din försäljning!

Del 1 – Visa att du kan branschen
En serie blogginlägg i fyra delar som ger dig konkreta tips i hur du lyckas bättre i din försäljning!

Visa att du kan branschen

 • Prata om aktuella händelser i kundens bransch
  • Alla kan relatera till en större händelse i sin bransch. Det kan vara en stor affär som nyss gjorts, en skandal som uppdagats eller personer som bytt jobb.
  • Nämn folk i branschen som du varit i kontakt med ”Jag träffade Olle på IT Raketen för ett tag sedan, han berättade att…”
 • Nyheter från kundens branschorganisationer
  • Sverige har otroligt många branschorganisationer, vilka gäller för dina kunder? Har de nyhetsbrev, RSS, Twitter eller någon annan nyhetskanal som du kan följa?
  • Läs in dig på någon rapport ”Såg du senaste rapporten från Gartner, de säger att 20% av IT-företagen kommer att…”
  • Ett uttalande från någon organisation ”Hörde att säkerhetschefen på Svensk Handel vill att alla handlare ska…”
 • Använd rätt terminologi
  • Använd den terminologi som gäller för din kunds bransch, det märks direkt om du inte ”är en i gänget”
  • Exempelvis i bevakningsbranschen pratar man inte om alarm eller utryckning, man säker ”ryck”
  • Inom distribution finns alltid varor som man plockar oftare än andra, det kallas för frekvensplock
  • Vilka specialuttryck gäller för din kunds bransch?

 

5 VEM – Vem behöver jag (i mitt team)?

”5 Vem” – En serie konkreta tips för att lyckas med din försäljning!

Del 5 – Vem behöver jag (i mitt team)?
En serie blogginlägg i fem delar som ger dig konkreta tips i hur du lyckas bättre i din försäljning! I dessa blogginlägg får du veta vilka personer som är viktigast att hålla koll på och varför. Detta är den femte och sista delen.

Tidigare ”5 Vem”
Del 1 – Vem är användare?
Del 2 – Vem påverkar?
Del 3 – Vem beslutar?
Del 4 – Vem betalar?

För att visa detta ska vi ta ett exempel.
Du säljer ett system, MaxOrder, som gör orderhantering effektivare. Din blivande kund, företaget IT-Raketen AB, hanterar många ordrar, men deras orderhantering kan bli mycket effektivare med ditt system. Nu är frågan vem som betalar ditt system?

Del 5 – Vem behöver jag (i mitt team)?

 • Vem kan ditt system på djupet och kan svara på alla ”knepiga” frågor?
 • Finns det leverantörer som kompletterar och gör ditt erbjudande starkare?
 • Har du ekonomichefen på din sida om kunden går hårt på pris?
 • Vilka personer har kunden kontakt med idag i ditt företag? Vilka funktioner har de och vad tycker kunden om deras insats?
 • Vilken relation har dina chefer med kunden? Kan deras kontakter hjälpa dig att påverka kunden åt rätt håll?

 

Så, vad väntar du på? Ut och samla ditt vinnande team!

5 VEM – Vem betalar?

”5 Vem” – En serie konkreta tips för att lyckas med din försäljning!

Del 4 – Vem betalar?
En serie blogginlägg i fem delar som ger dig konkreta tips i hur du lyckas bättre i din försäljning! I dessa blogginlägg får du veta vilka personer som är viktigast att hålla koll på och varför.

Tidigare ”5 Vem”
Del 1 – Vem är användare?
Del 2 – Vem påverkar?
Del 3 – Vem beslutar?

För att visa detta ska vi ta ett exempel.
Du säljer ett system, MaxOrder, som gör orderhantering effektivare. Din blivande kund, företaget IT-Raketen AB, hanterar många ordrar, men deras orderhantering kan bli mycket effektivare med ditt system. Nu är frågan vem som betalar ditt system?

Del 4 – Vem betalar?

 • Det finns bara två saker som gör att ett företag investerar: Ökad försäljning och minskade kostnader.
 • ROI – En kund har oftast inget problem att ta en investering, bara den betalar sig tillräckligt fort. 12-18 månader är en ganska vanlig ROI för många företag.
 • Går kostnaden för ditt system på din kontaktpersons budget? Finns det i så fall utrymme i den budgeten?
 • Kan bolaget ta kostnaden innevarande år eller fördelas det på tre eller fler år?
 • Vill kunden ha ditt system som en hyr- eller leasinglösning? Det kan underlätta kundens ekonomi att inte behöva betala systemet direkt utan istället betala ett mindre belopp per månad.
 • Är din affärsmodell rätt? Att dela risk med kunden kan bli en lönsam affär för båda parter och stärker ditt erbjudande.

 

Så, vad väntar du på? Ut och träffa alla de som betalar!

5 VEM – Vem beslutar?

”5 Vem” – En serie konkreta tips för att lyckas med din försäljning!

Del 3 – Vem beslutar?
En serie blogginlägg i fem delar som ger dig konkreta tips i hur du lyckas bättre i din försäljning! I dessa blogginlägg får du veta vilka personer som är viktigast att hålla koll på och varför.

Tidigare ”5 Vem”
Del 1 – Vem är användare?
Del 2 – Vem påverkar?

För att visa detta ska vi ta ett exempel.
Du säljer ett system, MaxOrder, som gör orderhantering effektivare. Din blivande kund, företaget IT-Raketen AB, hanterar många ordrar, men deras orderhantering kan bli mycket effektivare med ditt system. Nu är frågan vem som beslutar om inköp av ditt system?

Del 3 – Vem beslutar?

 • Vem eller vilka tar beslut om inköp av ditt system och hur ser beslutsgången ut? Ta reda på vilka som är involverade i beslutsprocessen. Det kan vara personer du redan har kontakt med. Se till att förankra inköpet hos dessa personer.
 • Krävs ett avtal eller räcker det med att acceptera offerten? Enligt köplagen räcker det med att acceptera offerten, men ett avtal reglerar fler delar än en offert och är därför tydligare mot både dig som leverantör och din kund.
 • Måste din kontaktperson informera ledningsgruppen om inköpet? Se till att alla delar med i lösningen. Att tvinga kunden till en tilläggsbeställning mitt i projektet är inte positiv merförsäljning och det kan riskera din kundrelation.
 • Är inköpet så stort att VDn måste informera styrelsen? Styrelsen vill i så fall veta riskerna med implementationen, hur lång tid det tar samt vilket resultat man kan förvänta sig dvs hur mycket mer effektiva kommer medarbetarna att bli, hur mycket kommer kostnaderna att sänkas och när har systemet betalat sig?

Så, vad väntar du på? Ut och träffa de som beslutar!

Din checklista på eventdagen – Allt du behöver veta för att ha koll!

Din checklista på eventdagen – Allt du behöver veta för att ha koll!

Du satsar tid, pengar och energi på ett event, men ändå är det något som inte blev bra. Det kan vara talarna, innehållet eller värst av allt, för lite deltagare! För de flesta företag är ett event något som ska göras utanför den vanliga verksamheten och då är det lätt hänt att man missar något.

 1. Allt funkar? Se till att vara på plats i god tid för att kontrollera utrustning, namnbrickor, dryck, uppställning av stolar m.m. Lägg ut hand-outs, block och pennor på stolarna eller vid ingången till seminarielokalen. Skriv ut agendan och sätt upp vid entré och andra ställen. Ta med kamera och ta kort för att lägga upp på hemsida, i nyhetsbrev, FaceBook, LinkedIn och andra kanaler som ni använder. Anlita en professionell filmare som kan göra en bra film om eventet som ni kan lägga på hemsida och YouTube.
 2. Interaktivitet. För att få fart på deltagarnas affärsminglande finns en tjänst som heter SpotMe (spotme.com) som hjälper till att hitta rätt person att mingla med. Den kan också användas av dig för att ställa frågor. Vill man endast göra små korta undersökningar eller låta deltagarna ställa frågor finns SMS-baserade tjänster som Poll Everywhere (polleverywhere.com) och HeadLong (headlonggroup.com). Med dessa tjänster kan du på ett enkelt sätt visa resultatet grafiskt för publiken. Eller varför inte köra publikens frågor via Twitter?
 3. Värd. Som deltagare är det trevligt att mötas av en värd som hälsar dig välkommen och ger dig information om eventet.
 4. Välkommen! Starta på utsatt tid och gör en kort inledning där ni hälsar deltagarna välkomna. Knyt gärna an till en aktuell och positiv händelse. Många deltagare har kanske stressat för att komma i tid och har förmodligen inte full koll på innehållet. Ge dem valuta för den stressen och berätta vad eventet handlar om. Informera om hur länge eventet håller på, när det är paus och även om det är okej att avbryta för frågor eller om ni vill att de sparar frågorna till slutet av varje föreläsning.
 5. Paus. Ett perfekt tillfälle att mingla och knyta affärskontakter! Ge deltagarna en eller två frågor som de kan diskutera med varandra under pausen. Skriv ut frågan och lägg på borden. Om ni har en lite längre paus kanske ett mingelbingo skulle passa? Bjud på hälsofika som alternativ till kakor och bullar.
 6. Håll tiden. Talarna måste hålla tiden så att det finns plats för frågor och diskussion. Om eventet ser ut att dra över sluttiden, avbryt föredragshållaren och ge personen två minuter för att avsluta. Därefter är eventet slut och de som behöver lämna eventet kan göra det, men de som har fler frågor kan stanna kvar.
 7. Avslutning. Gör en summering av eventet. Här är också ett utmärkt tillfälle att ge deltagarna ett exklusivt erbjudande från dig som leverantör och även marknadsföra nästa event som workshops eller webinarium. Om säljarna ringer upp deltagarna efteråt så var tydlig med det. Säg att de blir kontaktade av en säljare inom några dagar, då är de förberedda på att boka in ett möte.
 8. Utvärdering. Ta chansen att fråga kunderna vad de tyckte om seminariet, innehållet, talarna etc. På så sätt kan du justera det som publiken inte gillade till nästa event. Lägg en utvärdering på varje deltagares stol och påminn om den i början och slutet av seminariet. Alternativt kan ni låta deltagarna få presentationen först efter att de svarat på utvärderingen, antingen på plats eller via en websida efter eventet.

Marketingcity planerar och arrangerar B2B event från seminarium och konferens till branschträffar och galor. Branschens bästa projektmetod ger dig fler deltagare, fler leads och fler affärer! Kontakta oss idag för ett bättre event i morgon!

 

8 misstag du vill undvika när du planerar ett event

Du satsar tid, pengar och energi på ett affärsevent, men ändå är det något som inte blev bra. Det kan vara talarna, innehållet eller värst av allt, för lite deltagare! För de flesta företag är ett affärsevent något som ska göras utanför den vanliga verksamheten och då är det lätt hänt att man missar något i den viktiga planeringen. Här är 8 misstag du kan undvika till nästa gång.

1. Inget syfte och mål. Varför vill du göra det här eventet? Var tydlig mot dig själv och din organisation. Gör du eventet för att bli en viktig spelare i branschen, visa nya produkter och tjänster eller är det ett rent nöjesevent? Ditt syfte och mål kommer att genomsyra hela planeringen.

2. Ingen röd tråd. Följ ett tema, en inriktning eller en specifik branschfråga. Håll ihop föreläsningarna till den röda tråden, då ger du ett mer professionellt intryck och deltagarna tänker ”det här är bra, det har jag nytta av”.

3. Fel kundgrupp. Vilken kundgrupp vill du locka? Generellt sett så kommer VD och beslutsfattare till ett event för att de vill ta del av trender i branschen och knyta affärskontakter. Mellanchefer och produktansvariga loggar oftare in på ett webinarium för att ta del av nya produkter och lösningar. Gör eventet utifrån den kundgrupp du vill ska delta.

4. Ingen kundnytta. Det är säkert intressant för dig att visa hur din nya häftiga produkt XY3000Z fungerar eller vad din nya tjänst Konsult24/7 innehåller. Men hur kul är det för deltagarna? Fokusera på vilken nytta det har för kunden, varför är din produkt eller tjänst så bra för dem? Kunderna kommer för att lära sig något nytt som de har användning av i sitt arbete, ta del av en branschundersökning, lyssna på andra kunders erfarenheter, delta i paneldebatt, diskutera trender med kollegor och branschorganisationer. Se till att du möter kundernas förväntningar med ditt innehåll.

5. För kort tidsplan. Underskatta inte tiden det tar att planera, arrangera och genomföra ett bra event. En tumregel är att det tar ca 3 månader för ett halvdagsevent. Lägg mycket tid på innehåll och talare innan du skickar ut inbjudan.

6. Fel dag och tid. Undvik skollov och måndagar, vilket generellt sett är dåliga dagar för ett event. I Sverige är de bästa eventdagarna tis-tors. Kolla med dina största kunder så att det inte är något annat internt eller externt event samma dag som krockar med ditt.

7. Ingen koll på budget. Gör en noggrann kostnads- och intäktskalkyl. Räkna med lägre intäkter och högre kostnader för att hamna så nära verkligheten som möjligt. Om du tar betalt av deltagarna, se till att ligga på en rimlig nivå och ge rabatt till de som tar med fler kollegor eller anmäler sig till nyhetsbrev. Sälj exponering till underleverantörer och även en talarplats om de är beredda att betala för det, så får du ditt event att gå ihop ekonomiskt.

8. Du gör allt själv. Ett bra event görs av ett flertal personer. Sätt ihop ett team som består av rätt kompetenser för att du ska lyckas med ditt event, ex projektledare, ansvarig för föreläsare, layout och webansvarig

Marketingcity planerar och arrangerar B2B event från seminarium och konferens till branschträffar och galor. Branschens bästa projektmetod ger dig fler deltagare, fler leads och fler affärer! Kontakta oss idag för ett bättre event i morgon!

Capital of Scandinavia

Stockholm - The capital of Scandinavia

Säljdrivande tips – Arkiv

 1. Säljdrivande tips via mail? Fyll i din mailadress så skickar vi inspirerande tips till Dig!
 2. (korrekt e-post måste anges)
 3. (måste anges)
 

cforms contact form by delicious:days

Kontakta oss!

Mail: david(a)marketingcity.se

Skype: marketingcity

Telefon: +46 8 53 33 49 00